Om Ullvaren

Ullvaren Næringssenter ligger sentralt plassert i Namsos, og huser i dag 25 bedrifter i en allsidig sammensetning. Her finner du både små, store, offentlige og private bedrifter – og vi har plass til flere!

Samlokaliseringen på Ullvaren Næringssenter er positivt for arbeidsmiljøet, men også bra for samarbeid og tjenester mellom bedriftene. Ved å dra nytte av hverandre, bidrar vi sammen til samfunns- og næringsutvikling i Namsos og Namdalen.

Ullvaren Næringssenter en en sosial arbeidsplass for både store og små bedrifter. Med felles kantine treffes vi på tvers av fagene, noe som bidrar til et godt miljø. I kantina serveres varmmat én dag i uka.

Ullvaren Næringssenter har lyse og moderne lokaler, og har flere møterom til fri bruk.